981 576 501

inicio | Garantía e devolucións

Garantía e devolucións

Devolucións:

Os artigos adquiridos poden ser devoltos (Desistimento de compra) por o motivo que sexa, para o cal nos comunicará previamente ben por correo electrónico ou por teléfono (encontraraos na nosa páxina de contacto) e lle xestionaremos unha autorización de devolución da mercadoría, sempre que a propia natureza do ben adquirido o permita.

Teña sempre a man o albará de compra e indíquenos o n.º de pedido, artigo e os datos de facturación.

Os gastos de transporte orixinados pola devolución correrán ao seu cargo. Estos únicamente serán reembolsables en caso de productos defectuosos ou envíos erroneos.

Enviaranos o artigo e vostede é libre de buscar e elexir a axenciade transporte que máis se adapte as súas necesidades ou lles ofreza as tarifas máis competitivas.

O prazo de devolución é de 14 días hábiles contados dende a data de recepción do envío. O produto debe estar en perfectas condicións, na súa embalaxe orixinal e ben asentada (en caso de produtos pequenos ou delicados deberá incorporar unha embalaxe adicional que evite danos), manuais de instrucións e cos accesorios ou regalos incluídos no seu caso, polo que antes de utilizar o produto "decida se esta interesado neste". Unha vez recibida a mercadoría e comprobado que está en perfectas condicións, devolveremoslle o pago recibido por vostede, incluídos os gastos de entrega ca excepción dos gastos adicionais resultantes da elección pola súa parte dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos costosa de entrega ordinaria que ofrezamos. O prazo legal máximo para que lle realicemos o abono, é de 14 días naturais dende que ejerza o seu dereito de desistimento. Ata que non recibamos os bens podremos rentener o reembolso. Previa comprobación do estado do produto, se devolverá o importe conforme á misma modalidade de pago empleada polo cliente. En caso de faltar algún elemento o embalaxe do produto podrá ser rechazado e devolto indicando as causas. Serán indemnizables os desperfectos.

Excepcións de devolución:

Non se aceptarán devolucións dos seguintes produtos, tal e como establece o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias:

* A prestación de servizos, unha vez que o servizo sexa completamente executado, cando a execución comece, con previo consentimento expreso do consumidor e usuario e co recoñecemento pola súa parte de que é consciente de que, unha vez que o contrato sexa completamente executado polo empresario, terá perdido o seu dereito de desistimento.

* A subministración de bens ou a prestación de servizos cuxo prezo dependa de flutuacións do mercado financeiro que o empresario non poida controlar e que poida producirse durante o período de desistimento.

* A subministración de bens confeccionados conforme ás especificacións do consumidor e usuario ou claramente personalizados, como os ordenadores configurados á carta.

* A subministración de bens que poida deteriorarse ou caducar con rapidez.

* A subministración de bens precintados que non sexa apta para ser devolta por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fose desprecintada tras a entrega.

* A subministración de bens que despois da súa entrega e tendo en conta a súa natureza se mesturasen de forma indisociable con outros bens.

* A subministración de gravacións sonoras ou de vídeo precintadas ou de programas informáticos precintados que fosen desprecintados polo consumidor e usuario despois da entrega.

* A subministración de contido dixital que non se preste nun soporte material cando a execución comece co previo consentimento expreso do consumidor e usuario co coñecemento pola súa banda de que en consecuencia perde o seu dereito de desistimento.

Devolución en tenda:

Excepcións:

Non se permíte a devolución de:

- Software, películas ou outros produtos susceptibles de copia inmediata, só poderán cambiarse por outro titulo idéntico.

- As pezas de vestir devolveranse coa etiquetaxe orixinal e estando estas en perfecto estado para aprobar a devolución.

- Por motivos de hixiene a roupa interior e todo tipo de produtos relacionados co Coidado Persoal, Saúde e Hixiene.

- Produtos confeccionados conforme a especificacións dadas por vostede ou claramente personalizados, ou que, pola súa natureza, non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse ou caducar con rapidez.

- Non acéptase a devolución de artigos de xoiería.

En caso de FALTA DE CONFORMIDADE co produto, pódese proceder á devolución para a comprobación desa falta de conformidade. Tamén se pode producir unha falta de conformidade ou deterioración debido ao transporte (non visible no momento da entrega).

Terán a consideración de consumidores as persoas físicas ou xurídicas que actúen nun ámbito alleo a unha actividade empresarial ou profesional. Non se aceptarán devolucións por desistimento por parte de empresas ou autónomos.

Garantías:

Todos os produtos inclúen a garantía oficial do fabricante, que ademais dos defectos de fabricación cobre tamén as posibles avarías producidas durante o devandito período de garantía e nos termos legalmente establecidos, sendo por lei dun período de dous anos a partir da data de compra.

Non se inclúen as deficiencias ocasionadas por neglixencias, golpes, uso ou manipulacións indebidas, nin materiais sometidos a desgaste polo seu uso normal.

Para máis información de como facer efectiva a garantía contacte connosco por teléfono ou envíenos un correo electrónico (encontraraos na nosa páxina de contacto). Teña sempre a man a factura de compra e indíquenos o n.º de pedido, artigo e os datos de facturación.

Bulideira, a súa tenda de traxes tradicionais.

pechar

identifícate/rexístrate

Xa son usuario rexistrado

Introduce a dirección de email e o contrasinal que utilizaches para acceder á túa conta de usuario.

Dirección email
Contrasinal
O usuario ou o contrasinal son incorrectos
¿Esqueciches o teu contrasinal?

¿Aínda non estás rexistrado?

Se aínda non tes unha conta de usuario rexístrache e benefíciate das vantaxes de ser usuario rexistrado.

Compra Express, sin rexistro

Realiza a túa compra de xeito rápido e sinxelo.
Sen datos de rexistro.